Giải câu 2 (Trang 133 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn (Trang 133 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Viết đơn trang 133 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Hãy đọc hai mẫu đơn ở trên và cho biết các mục trong đơn được trình bày theo thứ tự như thế nào. Theo em, cả hai mẫu đơn có những điểm gì giống và khác nhau? Những phần nào là quan trọng, không thể thiếu trong cả hai mẫu đơn? (Muốn xác định được, cần trả lời các câu hỏi: Ai gửi đơn? Gửi cho ai? Vì sao gửi đơn? Gửi để làm gì?)

Trả lời:

Qua hai mẫu đơn ta thấy:

* Giống nhau: phần đầu, phần cuối và thứ tự các mục trong đơn.

* Khác nhau:

– Đơn theo mẫu: Phần kê khai về bản thân đầy đủ và chi tiết hơn: Năm sinh, nơi ờ, dân tộc, trình độ văn hoá, trình độ ngoại ngữ. Phần nội dung đơn, nguyện vọng.

– Đơn không theo mẫu: Phần kê khai về bản thân ghi không chi tiết như đơn theo mẫu, nhưng phần nội dung thì ghi rõ hơn: Vì sao gửi đơn? Gửi để làm gì? Đặc biệt phần vì sao được trình bày rõ, cụ thể, chi tiết.

* Những phần quan trọng không thể thiếu trong đơn:

– Quốc hiệu

– Tên đơn

– Tên người viết đơn

– Tên người hoặc cơ quan, tổ chức nhận đơn

– Lí do viết đơn và những yêu cầu đề nghị của người viết đơn.

– Ngày, tháng, năm và nơi viết đơn.

– Chữ kí của người viết đơn.

(BAIVIET.COM)