Giải câu 2 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 2 Các kiểu so sánh (Trang 42 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh (Tiếp theo) trang 42 – 44 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Từ ngữ chỉ ý so sánh trong các phép so sánh trên có gì khác nhau?

Trả lời

– Từ so sánh trong câu a “chẳng bằng”

– Từ so sánh trong câu b “là”

(BAIVIET.COM)