Giải câu 2 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 69 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ẩn dụ trang 69 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Cách dùng từ trong cụm từ in đậm dưới đây có gì đặc biệt so với cách nói thông thường.

“Chao ôi, trông con sông, vui như thấy nắng giòn tan sau kì mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng”

Trả lời:

Cách nói nắng giòn tan đặc biệt ở chỗ nó sử dụng cách nói ví von kì lạ, vì giòn tan là âm thanh, đối tượng của thính giác (tai) lại được dùng cho đối tượng của thị giác. Ở đây có sự chuyển đổi cảm giác từ thính giác sang thị giác.

(BAIVIET.COM)