Giải câu 2 – Các hình thức hoạt động ngoài giờ học (Trang 103 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 2 – Các hình thức hoạt động ngoài giờ học (Trang 103 SGK ngữ văn 10 tập 1) – Phần soạn bài Ôn tập văn học dân gian Việt Nam trang 100 – 103 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Sưu tầm các tác phẩm văn học dân gian ở địa phương và chép vào sổ tay văn học.

Trả lời:

Học sinh thực hiện dựa vào đặc điểm của mỗi địa phương

(BAIVIET.COM)