Giải câu 2 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 2 các bước tạo lập văn bản (Trang 46 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Quá trình tạo lập văn bản trang 46 – 48 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 2. Để tạo lập một văn bản, ví dụ như viết thư, trước tiên phải xác định rõ bốn vấn đề: Viết cho ai?Viết để làm gì? Viết về cái gì? Viết như thế nào?Bỏ qua vấn đề nào trong bốn vấn đề đó cũng không thể tạo ra được văn bản.

Trả lời:

cần nắm được các ý chính: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết về cái gì? Viết như thế nào? Bỏ qua vấn đề nào trong bốn vấn đề đó cũng không thể tạo ra được văn bản.

(BAIVIET.COM)