Giải câu 2 bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 2 Bức tranh của em gái tôi (Trang 35 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Bức tranh của em gái tôi trang 31 – 36 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2. Suy nghĩ rồi thảo luận với các bạn trong nhóm về những điểm sau:
a. Nhân vật chính trong truyện là ai? (Kiều Phương, người anh trai hay cả hai?) Vì sao em lại cho đó là nhân vật chính?
b. Truyện được kể theo lời của nhân vật nào? Việc lựa chọn vai kể như vậy đã có tác dụng gì?

Trả lời:

a. Nhân vật chính trong truyện là hai anh em Kiều Phương. Người anh trai là nhân vật chính vì nhân vật này thể hiện chủ đề, tư tưởng của tác giả: thái độ và cách ứng xử trước thành công của người khác.

b. Truyện được kể theo ngôi kể thứ nhất, người anh kể lại truyện. Cách kể này có ý nghĩa tạo ra sự gần gũi tâm lí của nhân vật người anh Kiều Phương. Giúp cho nhân vật kể chuyện tự soi xét tính cách, hành động của mình.

(BAIVIET.COM)