Giải câu 2 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 2 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Bố cục của văn bản trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 2. Hãy cho biết nhiệm vụ của từng phần trong văn bản trên.

Trả lời:

Hãy cho biết nhiệm vụ từng phần trong văn bản trên

– Phần 1 (mở bài): giới thiệu về thầy Chu Văn An

– Phần 2 (thân bài): Thầy Chu Văn An vừa là người thầy giỏi, nghiêm khắc có nhiều học trò theo học thành tài. Thầy lại là bậc trung thần, đức trọng

– Phần 3 ( kết bài): Niềm tiếc thương và kính trọng đối với thầy Chu Văn An.

(BAIVIET.COM)