Giải câu 2 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 2 – Ẩn dụ là gì? (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ẩn dụ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 2: Cách nói trên có gì giống và khác phép so sánh?

Trả lời:

Cách nói trên có điểm giống với phép so sánh nếu chúng ta liên tưởng và viết thành câu: Bác Hồ là người Cha.

Khác phép so sánh là không xuất hiện trên văn bản vế A ( vế được so sánh ) mà chỉ có vế B (vế dùng đế so sánh), nói cách khác, đây là phép so sánh ngầm.

(BAIVIET.COM)