Giải câu 14 Bài 9 Trang 108 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 14 Trang 108 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Đề bài câu 14 Trang 108 SGK GDCD lớp 12:

Hãy sắp xếp các văn bản quy phạm pháp luật sau đây theo các lĩnh vực khác nhau:

STTLĩnh vực Tên văn bảnPháp luật về kinh doanhPháp luật về văn hóaPháp luật về xã hội
1Hiến pháp
2Luật Giáo dục
3Luật Di sản văn hóa
4Pháp lệnh Dân số
5Luật Doanh nghiệp
6Bộ luật Lao động
7Luật Đầu tư
8Luật Phòng, chống ma túy
9Pháp lệnh Phòng, chống mại dâm

Lời giải câu 14 Trang 108 SGK GDCD lớp 12:

SSTLĩnh vực Tên văn bảnPháp luật về kinh doanhPháp luật về văn hóaPháp luật về xã hội
1Hiến phápX
2Luật Giáo dụcX
3Luật Di sản văn hóaX
4Pháp lệnh Dân sốX
5Luật Doanh nghiệpX
6Bộ luật Lao độngX
7Luật Đầu tưX
8Luật Phòng, chống ma túyX
9Pháp lệnh Phòng, chống mại dâmX
10Luật Thuế thu nhập cá nhânX

BAIVIET.COM