Giải câu 13 Bài 9 Trang 108 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 13 Trang 108 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước

Đề bài câu 13 Trang 108 SGK GDCD lớp 12:

Chọn một câu trả lời đúng trong các câu sau:

Luật Nghĩa vụ quân sự quy định độ tuổi gọi nhập ngũ trong thời bình là:

a. Từ 18 tuổi đến 27 tuổi.

b. Từ đủ 18 tuổi đến hết 27 tuổi.

c. Từ 17 tuổi đến 27 tuổi

d. Từ đủ 17 tuổi đến 25 tuổi.

Lời giải câu 13 Trang 108 SGK GDCD lớp 12:

Đáp án: b

BAIVIET.COM