Giải câu 12 Bài 6 Trang 67 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 12 Trang 67 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản

Đề bài câu 12 Trang 67 SGK GDCD lớp 12:

Đánh dấu x vào các cột tương ứng với các hành vi vi phạm pháp luật dưới đây:

SttHành viVi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe(2)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm(3)Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân(4)Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín(5)
1Đặt điều nói xấu, vu cáo người khác
2Đánh người gây thương tích
3Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máy
4Đi xe máy gây tai nạn cho người khác
5Giam giữ người quá thời hạn quy định
6Xúc phạm người khác trước mặt nhiều người
7Tự ý bóc thư của người khác
8Nghe trộm điện thoại của người khác

Lời giải câu 12 Trang 67 SGK GDCD lớp 12:

SttHành viVi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân(1)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe(2)Vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm(3)Vi phạm quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân(4)Vi phạm quyền được bảo đảm an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín(5)
1Đặt điều nói xấu, vu cáo người khácx
2Đánh người gây thương tíchx
3Công an bắt giam người vì nghi là lấy trộm xe máyx
4Đi xe máy gây tai nạn cho người khácx
5Giam giữ người quá thời hạn quy địnhx
6Xúc phạm người khác trước mặt nhiều ngườix
7Tự ý bóc thư của người khácx
8Nghe trộm điện thoại của người khácx

BAIVIET.COM