Giải câu 10 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 10 – Lý thuyết (Trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập phần làm văn trang 150 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 10.

Nêu cách thức trình bày một vấn đề.

Trả lời:

– Trước hết cần tìm hiểu đối tượng (người nghe): trình độ học vấn, yêu cầu, tâm lí, sở thích,… để lựa chọn nội dung và lập dàn ý.

– Các bước trình bày:

+ Chào hỏi, giới thiệu

+ Trình bày các nội dung đã dự định

+ Kết thúc và cám ơn

(BAIVIET.COM)