Giải câu 1 Xây dựng lập luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Xây dựng lập luận (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận trang 22 – 24 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Nên bắt đầu lời khuyên “chớ nên tự phụ” từ chỗ nào? Dẫn dắt người đọc đi từ đâu tới đâu? Có nên bắt đầu bằng việc miêu tả một kẻ tự phụ với thái độ chủ quan, tự đánh giá mình rất cao và coi thường người khác không? Hay bắt đầu bằng cách định nghĩa tự phụ là gì, rồi suy ra tác hại của nó? Hãy xây dựng trật tự lập luận để giải quyết đề bài.

Trả lời:

– Bắt đầu bằng cách định nghĩa tính tự phụ.

– Suy ra tác hại của tự phụ.

– Đề cao lối sống hoà đồng, khiêm tốn, phê phán thói tự phụ.

(BAIVIET.COM)