Giải câu 1 Xác lập luận điểm (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 Xác lập luận điểm (Trang 23 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đề văn nghị luận và việc lập ý cho bài văn nghị luận trang 22 – 24 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Đề bài Chớ nên tự phụ nêu ra một ý kiến thể hiện một tư tưởng, một thái độ đối với thói tự phụ. Em có tán thành với ý kiến đó không? Nếu tán thành thì coi đó là luận điểm của mình và lập luận cho luận điểm đó. Hãy nêu ra các luận điểm gần gũi với luận điểm của đề bài để mở rộng suy nghĩ. Cụ thể hóa luận điểm chính bằng các luận điểm phụ.

Trả lời:

Chớ nên tự phụ vừa là đề bài, vừa là luận điểm chính của bài.

(BAIVIET.COM)