Giải câu 1 – Viết phần mở bài (Trang 112 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Viết phần mở bài (Trang 112 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Chiếc thuyền ngoài xa (Nguyễn Minh Châu) trang 112 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tìm hiểu các phần mở bài trong SGK và cho biết phần mở bài nào phù hợp hơn với yêu cầu trình bày vấn đề nghị luận. Giải thích vắn tắt lí do lựa chọn của anh (chị).

Đề bài: Phân tích giá trị nghệ thuật của tình huống truyện trong tác phẩm Vợ nhặt của Kim Lân.

Trả lời:

Nhận xét các mở bài qua 3 ngữ liệu đã cho trong SGK:

– Ngữ liệu (1): Xét về mặt kết cấu thì chấp nhận được nhưng đưa những thông tin về lai lịch tác giả là không cần thiết.

– Ngữ liệu (2): Câu đầu tiên đưa thông tin không chính xác. Giới thiệu được đề tài và định hướng được nội dung bài làm. Cần học tập.

– Ngữ liệu (3): Tương đối tốt, cần học hỏi.

(BAIVIET.COM)