Giải câu 1 – Viết đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Viết đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phác qua dàn ý đại cương cho bài viết.

Trả lời:

Phác thảo qua dàn ý đại cương cho bài thuyết minh về một nhà khoa học hoặc một tác phẩm văn học:

Gợi ý: Có thể nêu những ý sau:

a) Về một nhà khoa học:

– Giới thiệu khái quát tên tuổi, quê quán, lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu.

– Giới thiệu con đường khoa học của nhà khoa học đó.

– Những đóng góp của ông (bà) cho khoa học.

– Giới thiệu vài nét về cuộc sống đời tư.

b) Về một tác phẩm văn học

– Giới thiệu tác giả, hoàn cảnh ra đời tác phẩm.

– Thể loại.

– Thuyết minh về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm.

– Đánh giá về tác phẩm.

(BAIVIET.COM)