Giải câu 1 – Về văn nghị luận (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu 1 – Về văn nghị luận (Trang 139 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về phần tập làm văn trang 139 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy ghi lại tên các bài văn nghị luận đã học và đọc trong Ngữ văn 7, tập hai.

Trả lời:

Văn bản nghị luận học kì 2, lớp 7:

– Tinh thần yêu nước của nhân dân ta.

– Sự giàu đẹp của tiếng Việt

– Đức tính giản dị của Bác Hồ.

– Ý nghĩa văn chương.

(BAIVIET.COM)