Giải câu 1 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Từ tượng thanh và từ tượng hình (Trang 146 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) trang 146 – 148 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Ôn lại khái niệm từ tượng thanh và từ tượng hình.

Trả lời:

– Từ tượng thanh là những từ mô phỏng âm thanh tự nhiên hoặc của con người.

– Từ tượng hình: gợi tả dáng điệu, trạng thái của sự vật.

(BAIVIET.COM)