Giải câu 1 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Trợ từ (Trang 69 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Trợ từ, thán từ trang 69 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1: Nghĩa của các câu dưới đây có gì khác nhau? Vì sao có sự khác nhau đó?

– Nó ăn hai bát cơm.
– Nó ăn những hai bát cơm.
– Nó ăn có hai bát cơm.

Trả lời:

– Nó ăn hai bát cơm. -> thông báo sự việc khách quan

– Nó ăn những hai bát cơm -> nhấn mạnh việc ăn hai bát cơm là nhiều hơn bình thường.

– Nó ăn có hai bát cơm -> đánh giá việc ăn hai bát cơm là ít hơn mức bình thường.

(BAIVIET.COM)