Giải câu 1 (Trang 99 SGK ngữ văn 12 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 99 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2) – Phần soạn bài Thực hành về hàm ý (Tiếp theo) trang 99 SGK ngữ văn lớp 12 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Đọc đoạn trích sau và trả lời các câu hỏi nêu ở dưới.

Bác Phô gái, dịu dàng, đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai, nói với ông lí:

– Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mấy lại sợ thầy mắng chửi, nên không dám đến kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội.

– Ồ, việc quan không phải thứ chuyện đàn bà của các chị!

(Nguyễn Công Hoan, Tinh thần thể dục)

Câu hỏi:

a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, cầu khẩn; ông lí đã đáp lại bằng hành động nói như thế nào?

b) Lời đáp của ông lí có hàm ý gì? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ.

A – Bộc lộ quyền uy của mình

B – Thể hiện sự từ chối quyết liệt, mạnh mẽ lời van xin của bác Phô gái

C – Biểu lộ thái độ mỉa mai, giễu cợt cách suy nghĩ kiểu đàn bà D – Tất cả các phương án trên

Trả lời:

a) Lời bác Phô gái thực hiện hành động van xin, ông Lí đã đáp lại bằng một hành động mỉa mai: mỉa mai thói quen nặng về tình cảm yếu đuối, hay thiên vị cá nhân (mà theo ông, việc quan cần phải lí trí, cứng rắn, khách quan, …). Bằng hành động mỉa mai đó, ông Lí đã kiên quyết khước từ lời van xin của bác Phô.

b) Lời đáp của ông Lí, ngoài việc thực hiện gián tiếp nhưng mạnh mẽ hành động khước từ sự van xin, và mỉa mai thói đàn bà của bác Phô gái, còn có hàm ý thể hiện sự tự đắc, uy quyền của bản thân mình (khác với cách nói tường minh: Không tôi không cho phép). Như vậy D là phương án trả lời đủ ý.

(BAIVIET.COM)