Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 95 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1) – Phần soạn bài Bánh trôi nước trang 95 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Bài Bánh trôi nước thuộc thể thơ gì? Vì sao?

Trả lời:

Bài Bánh trôi nước thuộc thể thơ thất ngôn tứ tuyệt Đường luật. Vì bài thơ có bốn câu, mỗi câu bảy chữ, hiệp vần ở chữ cuối câu 1, câu 2 và câu 4.

(BAIVIET.COM)