Giải câu 1 (Trang 95 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 95 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác trang 92 – 95 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Bài điếu văn này co thể chia làm mấy phần? Nêu nội dung của từng phần.

Trả lời:

– Phần mở đầu gồm đoạn 1 và 2. Đây là phần cho thấy không gian và thời gian liên quan đến sự ra đi của C. Mác. Trước hết, đó là thời gian cụ thể: có ngày, có giờ (chiều ngày 14 tháng ba, lúc ba giờ kém mười lăm phút), có không gian (trong phòng ở, trên chiếc ghế bành). Thời gian và không gian ở đây là bình thường. Trong cái bình thường ấy là một vĩ nhân (cái khác thường, phi thường). Đây là hình thức đòn bẩy để tạo ra tầm vóc cho sự nhấn mạnh.

Tiếp đó là cách giới thiệu, không phải như giới thiệu một con người bình thường mà như một con người của một lĩnh vực đặc biệt: “nhà tư tưởng” và không phải là một nhà tư tưởng bình thường mà là “nhà tư tưởng vĩ đại nhất trong số những nhà tư tưởng hiện đại”. Trong cách giới thiệu đó, C. Mác hiện ra như là một vĩ nhân của thế kỉ mà ông sống (thế kỉ XIX) mà tính chất vĩ nhân thể hiện khá rõ qua tính chất “nhà tư tưởng hiện đại”. Từ “hiện đại” được dùng trong hoàn cảnh này mang nhiều ý nghĩa. Nó chỉ tính chất cách mạng, tính chất mới mẻ và sáng tạo của tư tưởng C. Mác. “Hiện đại” cũng thể hiện sự vượt trội về tính chất, phẩm chất so với thời đại, đổng thời cho thấy sự tiếc thương của những người đồng chí, đồng đội.

– Phần thứ hai (gồm đoạn 3, 4, 5 và 6), cũng là trọng tâm của bài, đề cập đến những cống hiến to lớn của Mác đối với sự nghiệp phát triển nhân loại.

– Phần kết thúc (đoạn 7) đề cập tới giá trị tổng quát các cống hiến của Mác. Các cống hiến đó đều hướng vào một mục tiêu chung là phục vụ lợi ích của nhân loại.

(BAIVIET.COM)