Giải câu 1 (Trang 94 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 94 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Những trò lố hay là Va-ren và Phan Bội Châu trang 89 – 96 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Theo em, đây là một tác phẩm ghi chép sự thật hay là tưởng tượng hư cấu? Căn cứ vào đâu để kết luận?

Trả lời:

Truyện ngắn có tính chất kí sự, nhưng thực tế đây là hư cấu, do Tác giả tưởng tượng và sáng tạo từ việc trước khi Va-ren nhậm chức có tuyên bố sẽ quan tâm tới Phan Bội Châu.

(BAIVIET.COM)