Giải câu 1 Bài 13 Trang 94 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 1 Trang 94 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 13: Công dân với cộng đồng

Đề bài câu 1 Trang 94 SGK GDCD lớp 10:

Hãy nêu ý nghĩa của các câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao dưới đây:

– Môi hở răng lạnh

– Máu chảy ruột mềm

– Nhường cơm sẻ áo

– Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn

Lời giải câu 1 Trang 94 SGK GDCD lớp 10:

– Ý nghĩa:

+ Môi hở răng lạnh: Những người thân thuộc phải nhờ cậy và giúp đỡ lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau, nếu không sẽ tổn hại cho nhau, là sự gắn bó khăng khít, ảnh hưởng lẫn nhau giữa những người có quan hệ gần gũi, thân thuộc.

+ Máu chảy ruột mềm: Những người trong máu mủ, họ hàng khi gặp hoạn nạn thì anh em, họ hàng cũng cảm thấy thương xót, đau đớn.

+ Nhường cơm sẻ áo: San sẻ, giúp đỡ cho nhau những thứ tối cần thiết cho đời sống khi thiếu thốn, khó khăn

+ Bầu ơi thương lấy bí cùng

Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn: Con người phải biết yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Tuy không cùng một mẹ sinh ra nhưng cũng cùng chung dòng máu con Rồng cháu Tiên, là anh em một nhà.

– Những câu tục ngữ, thành ngữ, ca dao này muốn nhắc chúng ta khi sống phải biết yêu thương, có trách nhiệm với anh em gia đình và với cộng đồng xã hội.

BAIVIET.COM