Giải câu 1 (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 1 Phân biệt thành phần chính phụ của câu (Trang 93 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Các thành phần chính của câu trang 93 – 95 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nhắc lại tên các thành phần câu em đã học ở bậc Tiểu học.

Trả lời:

Ở bậc tiểu học các thành phần câu đã học: trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ.

(BAIVIET.COM)