Giải câu 1 Bài 8 Trang 91 SGK GDCD lớp 12

Giải câu 1 Trang 91 SGK GDCD lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân

Đề bài câu 1 Trang 91 SGK GDCD lớp 12:

Bằng ví dụ minh họa, hãy chứng minh rằng quyền học tập của công dân Việt Nam hiện nay đang được thực hiện tốt.

Lời giải câu 1 Trang 91 SGK GDCD lớp 12:

– Tất cả trẻ em trong độ tuổi đến trường đều có quyền học tập tại tất cả các loại hình trường lớp (trường công, trường tư…)

– Chính sách của Nhà nước ta hiện nay là phổ cập giáo dục đến cấp trung học cơ sở, tiến tới phổ cập cấp THPT.

– Trẻ em đi học được nhà nước hỗ trợ về học phí và về cơ sở vật chất.

Bên cạnh hệ thống trường lớp công lập, Nhà nước còn khuyến khích mọi đối tượng tham gia công tác xã hội hóa giáo dục (mở thêm nhiều loại hình trường lớp ngoài công lập) để tạo điều kiện tối đa cho các em trong độ tuổi đến trường được đi học.

– Ngoài ra các đối tượng khác cũng được khuyến khích và tạo mọi điều kiện để được học tập nâng cao trình độ, được bồi dưỡng kiến thức không ngừng.

Cơ hội học tập ngày càng nhiều hơn, quyền được học và được tự do chọn lựa trường học, ngành học, thời gian học được khẳng định rõ trong luật giáo dục, luật dạy nghề…

BAIVIET.COM