Giải câu 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 90 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo) trang 90 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nêu hàm ý của những câu in đậm. Vì sao chị Dậu không dám nói thẳng với con mà phải dùng hàm ý?

Trả lời:

– “Con chỉ được ăn ở nhà bữa này nữa thôi.” có hàm ý: Sau bữa ăn này, u sẽ bán con nên con sẽ không được ăn ở nhà nữa.

– “Con sẽ ăn ở nhà cụ Nghị thôn Đoài.” có hàm ý: U đã bán con cho nhà cụ Nghị thôn Đoài.

* Chị Dậu không dám nói thẳng với con vì nói thẳng ra sự thật thì cả chị lẫn con sẽ rất đau lòng, dùng hàm ý để giấu đi, giảm bớt nỗi đau ấy, tránh điều đau lòng.

(BAIVIET.COM)