Giải câu 1 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 84 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Chị em Thuý Kiều (trích Truyện Kiều) trang 81 – 84 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Hãy tìm hiểu kết cấu của đoạn thơ và nhận xét kết cấu ấy có liên quan như thế nào với trình tự miêu tả nhân vật của tác giả.

Trả lời:

– Kết cấu đoạn thơ:

+ Bốn câu đầu:

+ Bốn câu tiếp:

+ Mười hai câu tiếp.

+ Bốn câu cuối.

– Tác giả giới thiệu Thúy Vân trước, sau đó giới thiệu Thúy Kiều. Không phải vì Thúy Vân được giới thiệu trước là quan trọng mà là tác giả đã cố ý đảo trật tự. Nhân vật trung tâm, quan trọng thì Nguyễn Du dành để giới thiệu sau, với số câu nhiều hơn.

(BAIVIET.COM)