Giải câu 1 (Trang 83 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 83 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Tào Tháo uống rượu luận anh hùng (La Quán Trung) trang 83 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Phân tích tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo.

Trả lời:

Tâm trạng và tính cách của Lưu Bị khi phải ở nhờ Tào Tháo

– Cách hành xử: cẩn trọng, tâm trạng: lo lắng, hoang mang.

– Khi bị Tào Tháo triệu đến bất ngờ, Huyền Đức “sợ tái mặt”. Lúc ngồi uống rượu: càng dè dặt.

– Khi đánh rơi thìa và đũa: Lưu Bị đã có được cách ứng phó thông minh, tránh được sự nghi ngờ của Tào Tháo.

(BAIVIET.COM)