Giải câu 1 (Trang 82 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 82 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS, 1-12-2003 (Cô-phi An-nan) trang 80 – 83 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Bản thông điệp nêu tên vấn đề gì? Vì sao tác giả cho rằng đó là một vấn đề rất cần phải đặt lên “vị trí hàng đầu trong chương trình nghị sự về chính trị và hành động thực tế” của mỗi quốc gia và mỗi cá nhân?

Trả lời:

Bản thông điệp nêu lên vấn đề: tầm quan trọng và ý nghĩa cấp bách của việc phòng chống hiểm họa HIV/AIDS. Chống lại HIV/AIDS là trách nhiệm lớn của mỗi nhà nước và mỗi người.

Tác giả cho rằng vấn đề đó cần phải đặt lên “vị trí hàng đầu” vì HIV/ AIDS là một mối hiểm nguy lớn, một đại dịch đang hoành hành đe dọa toàn nhân loại chúng ta.

(BAIVIET.COM)