Giải câu 1 (Trang 81 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 81 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2) – Phần soạn bài Sống chết mặc bay trang 74 – 83 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Sống chết mặc bay có thể được chia thành mấy đoạn? Mỗi đoạn nói gì?

Trả lời:

Truyện ngắn Sống chết mặc bay có thể chia làm 3 đoạn:

Phần 1 (từ đầu … khúc đê này hỏng mất): Cảnh người dân chống con đê sắp vỡ.

Phần 2 (tiếp… điếu, mày): Bọn quan lại vô trách nhiệm đánh tổ tôm bỏ mặc dân chúng trước cơn lũ.

Phần 3 (còn lại): Đê vỡ nhân dân sa vào cảnh lầm than.

(BAIVIET.COM)