Giải câu 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 80 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Cách làm bài văn nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trang 79 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Các bước làm bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Trả lời:

Các bước làm bài:

a) Tìm hiểu đề và tìm ý:

b) Lập dàn bài

c) Viết bài

d) Đọc lại bài và sửa chữa.

(BAIVIET.COM)