Giải câu 1 (Trang 76 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 76 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra trang 75 – 78 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Về thể thơ, bài Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra giống với bài thơ nào đã học? Hãy nêu một số đặc điểm của thể thơ đó và chỉ rõ những đặc điểm ấy đã thể hiện ở bài thơ này như thế nào.

Trả lời:

Thể loại của bài thơ giống bài “Nam quốc sơn hà” của Lí Thường Kiệt.

– Thể loại bài thơ: thất ngôn tứ tuyệt.

– Số dòng: 4 dòng.

– Số tiếng: 7 tiếng ở mỗi dòng thơ.

– Hiệp vần: 1 – 2 – 4: yên – biên – điền.

(BAIVIET.COM)