Giải câu 1 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 72 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Hoàng Lê nhất thống chí – Hồi thứ mười bốn (trích) trang 64 – 72 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài: 

Tìm đại ý và bố cục đoạn trích.

Trả lời:

Bố cục 3 phần:

– Đoạn 1: từ đầu đến “năm Mậu Thân” – Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng Đế, thân chinh cầm quân dẹp giặc.

– Đoạn 2: tiếp đến “nỗi kéo vào thành” – Cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung.

– Đoạn 3: Còn lại – sự đại bại của quân Thanh và tình cảnh thảm hại của vua tôi Lê Chiêu Thống.

(BAIVIET.COM)