Giải câu 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 68 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Phò giá về kinh (Tụng giá hoàn kinh sư) trang 65 – 69 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Em hãy căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thơ ngũ ngôn tứ tuyệt ở chú thích (*) để nhận dạng thể thơ của bài Tụng giá hoàn kinh sư (bản phiên âm chữ Hán) về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần.

Trả lời:

Bài thơ được làm theo thế thơ ngũ ngôn tứ tuyệt Đường luật, có đặc điểm:

– Số câu: 4 câu trong mỗi bài (tứ tuyệt).

– Số chữ trong câu: 5 chữ trong mỗi dòng thơ (ngũ ngôn).

– Hiệp vần: chữ cuối cùng của các dòng 2, 4 luôn là vần bằng.

(BAIVIET.COM)