Giải câu 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 64 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Sông núi nước Nam (Nam quốc sơn hà) trang 61 – 65 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Căn cứ vào lời giới thiệu sơ lược về thơ thất ngôn tứ tuyệt ở chú thích (*) để nhận dạng thể thơ của bài Nam quốc sơn hà (bản phiên âm chữ Hán) về số câu, số chữ trong câu, cách hiệp vần.

Trả lời:

Căn cứ vào lời giới thiệu ta có thể khẳng định đây là thể thơ thất ngôn tứ tuyệt, có đặc điểm:

– Số câu: 4 câu trong mỗi dòng thơ (tứ tuyệt).

– Số chữ: mỗ câu 7 chữ (thất ngôn).

– Hiệp vần: ở chữ cuối cùng của câu và ở những câu 1 – 2 – 4 đều cân bằng.

(BAIVIET.COM)