Giải câu 1 Trang 64 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 1 Trang 64 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần và tăng cường vai trò quản lí kinh tế của Nhà nước

Đề bài câu 1 Trang 64 SGK GDCD lớp 11:

Trình bày khái niệm thành phần kinh tế và căn cứ để xác định thành phần kinh tế ở nước ta.

Lời giải câu 1 Trang 64 SGK GDCD lớp 11:

Em cần:

– Thành phần kinh tế là kiểu quan hệ kinh tế dựa trên một hình thức sở hữu nhất định về tư liệu sản xuất.

– Thành phần kinh tế liên quan đến mối quan hệ giữa ngừi với người trong việc chiếm hữu tư liệu sản xuất. Sở hữu tư liệu sản xuất được biểu hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với từng giai đoạn khác nhau và là căn cứ trực tiếp để xác định thành phần kinh tế.

BAIVIET.COM