Giải câu 1 (Trang 6 SGK ngữ văn 11 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 6 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2) – Phần soạn bài Nghĩa của câu trang 6 SGK ngữ văn lớp 11 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. So sánh hai câu trong từng cặp câu sau đây và trả lời câu hỏi nêu ở dưới.

a1) Hình như có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ

(Nam Cao, Chí Phèo)

a2) Có một thời hắn đã ao ước có một gia đình nho nhỏ.

b1) Nếu tôi nói thì chắc người ta cũng bằng lòng…

(Vũ Trọng Phụng, Số đỏ)

b2) Nếu tôi nói thì người ta cũng bằng lòng…

– Hai câu trong mỗi cặp câu đều đề cập đến cùng một sự việc. Sự việc đó là gì?

– Ngoài nội dụng sự việc, anh (chị) thấy:

+ Câu nào biểu lộ sự việc nhưng chưa tin tưởng chắc chắn đối với sự việc?

+ Câu nào biểu lộ sự phỏng đoán có độ tin cậy cao đối với sự việc?

+ Câu nào thể hiện sự nhìn nhận và đánh giá bình thường của người nói đối với sự việc?

Trả lời:

a) Câu a1 + a2:

– Giống: cả hai câu đều đề cập đến cùng một sự việc: Chí Phèo từng có thời “ao ước có một gia đình nhỏ”.

– Khác:

+ câu a1: kèm theo sự đánh giá chưa chắc chắn về sự việc (từ “hình như”)

+ câu a2: để cập đến sự việc như nó đã xảy ra.

b) Cặp câu b1 + b2:

– Giống: cùng đề cập đến sự việc: “người ta cũng bằng lòng”.

– Khác:

+ Câu b1: thể hiện sự đánh giá chủ quan của người nói về kết quả sự việc.

+ câu b2: đơn thuần là đề cập đến sự việc.

(BAIVIET.COM)