Giải câu 1 Trang 59 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 1 Trang 59 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Đề bài câu 1 Trang 59 SGK GDCD lớp 8:

Bình là học sinh chậm tiến, Bình thường xuyên vi phạm nội quy của nhà trường như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong giờ học, đôi lần còn đánh nhau với các bạn trong trường. Theo em, ai có quyền xử lí những vi phạm của Bình? Căn cứ để xử lí các vi phạm đó? Trong các hành vi trên của Bình, hành vi nào là vi phạm pháp luật?

Lời giải câu 1 Trang 59 SGK GDCD lớp 8:

– Hành vi vi phạm kỉ luật của Bình như đi học muộn, không làm đủ bài tập, mất trật tự trong Ịớp. Những hành vi đó do ban giám hiệu nhà trường xử lý.

– Hành vi đánh nhau với các bạn trong trường là hành vi vi phạm pháp luật, căn cứ vào mức độ vi phạm và độ tuổi của Bình, cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ áp dụng các biện pháp xử phạt thích đáng.

(BAIVIET.COM)