Giải câu 1 (Trang 52 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 52 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Uy-lít-xơ trở về (trích Ô-đi-xê – sử thi Hi Lạp – Hô-Me-Rơ) trang 47 – 52 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Văn bản trên có thể chia làm mấy đoạn? Nêu nội dung của mỗi đoạn.

Trả lời:

Đoạn trích có thể chia làm 2 phần:

– Phần 1: (Từ đầu đến “con cũng không phải là người kém gan dạ”): Uy-lít-xơ trở về trong sự vui mừng của mọi người trong nhà, riêng Pê-nê-lốp vẫn không nhận chàng là chồng mình.

– Phần 2: (Đoạn còn lại): Uy-lít-xơ vượt qua thử thách chiếc giường cưới, gia đình đoàn tụ trong hạnh phúc.

(BAIVIET.COM)