Giải câu 1 Trang 52 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 1 Trang 52 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân

Đề bài câu 1 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

Là học sinh chậm tiến, thường xuyên giao du với bọn xấu và bị chúng lôi kéo vào con đường hút chích. Có lần chúng bắt T phải lấy trộm tiền của các bạn cùng lớp để nộp cho chúng. Là bạn học cùng lớp với T, em sẽ làm gì để giúp đỡ bạn?

Lời giải câu 1 Trang 52 SGK GDCD lớp 8:

– Một mặt em khuyên nhủ T không nên tiếp tục giao du với bọn người xấu, không lấy cắp tiền của các bạn cùng lớp vì đó là hành vi vi phạm pháp luật.

– Mặt khác, em tìm cách báo với thầy cô, cha mẹ T, và các chú công an để kịp thời ngăn chặn những hành động của T và nhóm người xấu, tổ chức cai nghiện cho bạn, giúp bạn trở về con đường lương thiện.

(BAIVIET.COM)