Giải câu 1 (Trang 51 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 51 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Phương pháp thuyết minh trang 51 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Từ những dẫn chứng trong bài học, anh (chị) nhận thấy, người làm văn căn cứ vào đâu để quyết định nên chọn phương pháp thuyết minh nào trong bài nói hoặc bài viết của mình?

Trả lời:

Người làm văn căn cứ vào mục đích thuyết minh để quyết định chọn phương pháp thuyết minh phù hợp.

(BAIVIET.COM)