Giải câu 1 (Trang 47 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 47 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sĩ Liên) trang 47 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Nêu những tình tiết liên quan đến Trần Thủ Độ. Mỗi tình tiết đã bộc lộ một khía cạnh nào về tính cách của ông? Từ đó, anh (chị) có nhận xét gì về nhân cách của Trần Thủ Độ?

Trả lời:

– Những chi tiết góp phần bộc lộ tính cách của Trần Thủ Độ :

+ Thưởng cho người dám vạch lỗi của mình -> công minh, bản lĩnh.

+ Ông giữ đúng luật pháp, không xét tội oan cho tên quân hiệu đã không cho vợ ông qua thềm cấm -> chí công vô tư, tôn trọng pháp luật.

+ Có người chạy chọt nhờ vợ ông xin chức quan, ông đã tỏ thái độ răn đe -> có cách ứng xử tế nhị.

+ Vua muốn phong chức cho anh của Trần Thủ Độ nhưng ông không đồng ý, thẳng thắn trình bày quan điểm chọn người tài -> thẳng thắn, độ lượng, vô tư.

– Nhân cách sáng ngời của Trần Thủ Độ : cương trực, độ lượng, liêm khiết, vô tư, luôn đặt lợi ích dân tộc và quốc gia lên trên lợi ích cá nhân, lợi ích gia đình

(BAIVIET.COM)