Giải câu 1 Bài 5 Trang 47 SGK GDCD lớp 11

Giải câu 1 Trang 47 SGK GDCD lớp 11, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Cung – cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hóa

Đề bài câu 1 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

Cầu là gì? Cung là gì? Tại sao người bán và người mua lại quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán?

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK GDCD lớp 11:

– Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định.

– Cung là khối lượng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường trong một thời kì nhất định, tương ứng vứi mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sả xuất xác định.

– Người bán và người mua quan tâm đến nhu cầu có khả năng thanh toán vì cầu là gọi tắt của nhu cầu có khả năng thanh toán, tức là nhu cầu mà người tiêu dùng cần mua được bảo đảm bằng số lượng tiền mà họ sẵn có tương ứng. Như vậy, chỉ khi có khả năng thanh toán thì cầu mới xuất hiện.

BAIVIET.COM