Giải câu 1 (Trang 44 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 44 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn (Ngô Sĩ Liên) trang 44 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Anh (chị) rút ra được điều gì qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước?

Trả lời:

Qua lời trình bày của Trần Quốc Tuấn với vua về kế sách giữ nước, có thể thấy:

– Theo Trần Quốc Tuấn, chống giặc phải tùy thời mà tạo thế, binh pháp chống giặc cần vận dụng linh hoạt không theo khuôn mẫu nhất định.

– Điều kiện quan trọng nhất để chống giặc thành công là phải có sự đoàn kết toàn dân, phải “có được đội quân một lòng như cha con thì mới dùng được”.

– Muốn vậy, phải “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” (giảm thuế khóa, bớt hình phạt, chăm lo để nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc …), đó chính là “thượng sách giữ nước”.

(BAIVIET.COM)