Giải câu 1 Bài 7 Trang 44 SGK GDCD lớp 10

Giải câu 1 Trang 44 SGK GDCD lớp 10, phần câu hỏi và bài tập Bài 7: Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức

Đề bài câu 1 Trang 44 SGK GDCD lớp 10:

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

Lời giải câu 1 Trang 44 SGK GDCD lớp 10:

– Mọi sự hiểu biết của con người đều trực tiếp nảy sinh từ thực tiễn. Nhờ có sự tiếp xúc, tác động vào sự vật, hiện tượng mà con người phát hiện ra các thuộc tính, hiểu được bản chất, quy luật của chúng.

– Quá trình hoạt động thực tiễn cũng đồng thời là quá trình phát triển và hoàn thiện các giác quan của con người. Nhờ đó, khả năng nhận thức của con người ngày càng sâu sắc, đầy đủ hơn về sự vật, hiện tượng.

– Vì vậy ta khẳng định: Thực tiễn là cơ sở của nhận thức.

BAIVIET.COM