Giải câu 1 Trang 43 SGK GDCD lớp 8

Giải câu 1 Trang 43 SGK GDCD lớp 8, phần câu hỏi và bài tập Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

Đề bài câu 1 Trang 43 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, chất và loại nào sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người?

a) Bom, mìn, đạn pháo;

b) Lương thực, thực phẩm;

c) Thuốc nổ;

d) Xăng dầu;

đ) Súng săn;

e) Súng các loại;

g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu;

h) Các chất phóng xạ;

i) Chất độc màu da cam;

k) Kim loại thường;

l) Thủy ngân.

Lời giải câu 1 Trang 43 SGK GDCD lớp 8:

Theo em, chất và loại sau đây có thể gây tai nạn nguy hiểm cho con người:

a) Bom, mìn, đạn, pháo;

c) Thuốc nổ;

d) Xăng dầu;

đ) Sủng săn;

b) Súng các loại;

g) Thuốc diệt chuột, thuốc trừ sâu;

h) Các chất phóng xạ;

i) Chất độc màu da cam;

l) Thủy ngân.

(BAIVIET.COM)