Giải câu 1 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 (Trang 40 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Những câu hát về tình yêu quê hương, đất nước, con người trang 38 – 41 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Nhận xét về bài 1, em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:
a. Bài ca là lời của một người và chỉ có một phần
b. Bài ca có hai phần: phần đầu là câu hỏi của chàng trai, phần sau là lời đáp của cô gái.
c. Hình thức đối – đáp này có rất nhiều trong ca dao, dân ca.
d. Hình thức đối – đáp này không phổ biến trong ca dao, dân ca.

Trả lời:

Ý kiến b và ý kiến c là đúng.

– Khác với những bài ca dao trong phần “Những câu hát về tình cảm gia đình” mà chúng ta đã học, thường có lời của một người và chỉ có một phần. Bài ca dao này có hai vế đối và đáp.

Phần đầu là lời chàng trai và cô gái.

Phần sau là lời người con gái đáp lại lời đô của chàng trai.

– Đây là hình thức khá phổ biến trong ca dao – dân ca. Mục đích thử tài nhau, thường được sử dụng vào những dịp lễ hội hoặc vui chơi trong lao động.

Ví dụ:

– Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng.
Tre non đủ lá, đan sàng nên chăng
– Chàng hỏi thì thiếp xin vâng.
Tre non đủ lá, nên chăng hỡi chàng? …

(BAIVIET.COM)