Giải câu 1 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 (Trang 4 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất trang 3 – 6 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Đọc kĩ các câu tục ngữ và chú thích trong bài để hiểu văn bản và những từ ngữ khó.

Trả lời:

Đọc kĩ tục ngữ và chú thích.

(BAIVIET.COM)