Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu 1 (Trang 38 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Xưng hô trong hội thoại trang 38 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Hãy nêu một số từ ngữ dùng để xưng hô trong tiếng Việt và cho biết cách dùng những từ đó.

Trả lời:

Một số từ ngữ thường dùng để xưng hô trong tiếng Việt: tôi – chúng tôi; bạn – các bạn; nó – chúng nó (họ); ta – chúng ta; anh, bác, ông – các anh, các bác, các ông; tao – chúng tao; mày – chúng mày; anh ấy, chị ấy, …

(BAIVIET.COM)